Stabæk - Start 1970-05-03T17:00:00+01:00 Bekkestuabanen 59.922279727 10.585446638 1357 Bekkestua