Heggedal - Stabæk 1952-04-30T18:00:00+01:00 Gjellumbanen