Stabæk - Grei 1985-10-01T00:00:00+01:00 Bekkestuabanen 59.922279727 10.585446638 1357 Bekkestua