Stabæk - Odin 1985-06-07T19:00:00+02:00 Bekkestuabanen 59.922279727 10.585446638 1357 Bekkestua