Stabæk - Ullern 1983-04-27T18:00:00+02:00 Bekkestuabanen 59.922279727 10.585446638 1357 Bekkestua