Ski - Stabæk 1979-08-07T00:00:00+02:00 Ski Stadion 59.718603060 10.850840864 Idrettsveien 35 B 1400 Ski